skip to Main Content
Erica Bosserez

Erika Bosserez is 67, studeerde communicatiewetenschappen aan de KUL, woont al 44 jaar in de Broustinlaan in Jette. Als sociaal-cultureel werker stond ze mee aan de wieg van het Gemeenschapscentrum Essegem, waar nu haar dochter Marjolein voor een mooi programma zorgt.

Al in 1978 werkte Erika mee aan de eerste acties om een tramlijn naar het toen pas geopende UZJette te eisen. Tram 9 is nu eindelijk gerealiseerd door dit gemeentebestuur met de grote persoonlijke inzet van EcoloGroen schepen Bernard Vannuffel.

Erika werkte heel haar loopbaan in de cultuursector, als programmator/organisator in Jette en Cultureel Centrum Strombeek en als beleidsmedewerker cultuur op een kabinet Spa-Groen Brussels Gewest. Ook gepensioneerd blijft cultuur haar grote passie. Zo is ze als groot literatuurliefhebber nog steeds betrokken in het beheer van de Nederlandstalige bibliotheek. Als hefboom voor persoonlijke ontwikkeling en actief burgerschap moet een bibliotheek zo laagdrempelig mogelijk zijn, toegankelijk voor letterlijk iedereen. Daarnaast is Erika ook actief in het vrouwenproject De Wimmens, dat jonge meisjes in Gambia via studiebeurzen de kans geeft om te studeren – vanuit het idee vrouwen helpen vrouwen in Afrika, de beste sleutel tot vooruitgang en ontwikkeling.

Erika bracht meer dan 20 jaar geleden ook voor het eerst de groenen bijeen, toen Agalev. We kwamen voor het eerst naar buiten met de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. Sindsdien is Groen Jette een succesverhaal waar we graag verder blijven aan werken, met ons gemeenteraadslid /parlementslid Annemie Maes en ons gemeenteraadslid /schepen Nathalie Deswaef.

Een gemeente op maat voor kinderen en ouderen, is goed voor iedereen. Een goede luchtkwaliteit, geen vervuilend luchtverkeer boven Brussel, vlot en veilig verkeer op maat van voetganger en fietser, persoonlijke ontwikkeling voor iedereen in een gastvrije culturele omgeving, en een gemeente waar ook de ouderen er nog toe doen, is waar Erika zich voor wil blijven inzetten.

Aujourd’hui nous vous présentons Erika Bosserez, 12ème sur la liste Ecolo Groen Jette.

Erika Bosserez a 67 ans et a étudié les sciences de la communication à la KUL. Elle vit avenue Broustin à Jette depuis 44 ans. En tant que travailleuse socioculturelle, elle a été impliquée dans la genèse du centre communautaire Essegem. C’est sa fille Marjolein qui est actuellement responsable de la belle programmation du lieu.

En 1978 déjà, Erika a participé aux premières actions visant à demander une ligne de tram vers l’UZ Jette nouvellement ouvert. L’administration communale actuelle a enfin réalisé le tram 9, avec un grand engagement personnel de l’échevin EcoloGroen, Bernard Vannuffel.

Erika a travaillé toute sa carrière dans le secteur culturel en tant que programmatrice / organisatrice à Jette et au Centre culturel de Strombeek et comme collaboratrice culture pour un cabinet Spa-Groen de la Région de Bruxelles Capitale. Maintenant à la retraite, la culture reste sa passion. En tant que grande amatrice de littérature, elle est toujours impliquée dans la gestion de la bibliothèque néerlandophone. Levier de développement personnel et de citoyenneté active, une bibliothèque se doit d’être aussi ouverte que possible et accessible à tous. Par ailleurs, Erika est également active dans le projet pour femmes « Wimmens » qui donne à des jeunes filles en Gambie la possibilité d’étudier grâce à des bourses d’études – partant du principe selon lequel des femmes qui aident des femmes en Afrique c’est l’ouverture vers le progrès et le développement.

Erika a également réuni les verts néerlandophones pour la première fois il y a plus de 20 ans, alors sous Agalev. Présents pour la première fois lors des élections communales de 1994, Groen Jette a connu depuis un succès croissant auquel nous continuons de travailler avec notre conseillère communale/parlementaire Annemie Maes et notre conseillère communale/échevine Nathalie Deswaef.

Une commune adaptée aux enfants et aux personnes âgées est bénéfique pour tous. Bonne qualité de l’air, pas de trafic aérien polluant au-dessus de Bruxelles, une circulation fluide et sécurisée, adaptée aux piétons et aux cyclistes, le développement personnel pour tous dans un environnement culturel accueillant, et une commune où les personnes âgées comptent aussi, voilà ce pour quoi Erika veut continuer à s’investir.

Back To Top