skip to Main Content
Laurence Grommersch

Laurence est née voici 42 ans dans un petit village ardennais. Elle a étudié les langues romanes et la communication à Louvain-la-Neuve, puis en France. Elle a rencontré son mari et a vécu avec lui deux ans à Montréal. Ils ont ensuite fondé une famille de 3 enfants et se sont installés à Jette. Ses enfants de 11, 8 et 4 ans ont des gènes de quatre continents. Vous comprenez pourquoi la dimension cosmopolite et hospitalière de Jette et de son quartier Belgica lui plaisent autant !

C’est ainsi qu’elle vit son engagement écolo en cultivant un potager avec ses enfants, en rendant service autour d’elle ou en reliant les personnes qui décident d’agir localement pour transformer petit à petit leur environnement. Elle participe à un GASAP (Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne) et co-anime un groupe sur l’alimentation durable. Elle fait partie des citoyens investis sur les choix de programme au centre culturel L’Armillaire et à la bibliothèque. C’est une préoccupation centrale pour elle : l’accès aux cultures et à la nature pour tous les Jettois.
Ouvrir les esprits et les cœurs pour un monde apaisé. Rester connecté à la dignité humaine plutôt qu’aux smartphones. Favoriser la circulation des personnes plutôt que des capitaux ou des OGM… Et sur la mobilité, elle a un avis pratique. En effet, elle est cadre de direction en ressources humaines à la STIB. Vous pouvez aussi compter sur elle pour défendre les droits des femmes et il y a encore à faire, même à Jette. Bref, elle souhaite contribuer à une ville inclusive qui se préoccupe de la santé et du bien-être de tous.

Maintenant, elle veut passer à une étape plus concrète et mettre au service de la communauté ses compétences en gestion et son énergie positive.

Vandaag stellen we jullie Laurence Grommersch voor, op de 8ste plaats van onze lijst.

42 jaar geleden geboren in een klein Ardens dorpje. 18 jaar later Romaanse talen en communicatie gaan studeren, eerst in Louvain-la-Neuve en dan in Frankrijk. Dan komt ze de man van haar leven tegen en woont vervolgens met hem twee jaar in Montréal. Ze vormen dan een gezin en vestigen zich met hun drie kinderen in Jette. Die kinderen zijn intussen 11, 8 en 4 en dragen de genetische erfenis van vier continenten! U begrijpt vast nu reeds waarom het kosmopolitische en open karakter van haar wijk Belgica en bij uitbreiding heel Jette haar zo bevallen.

Het is daar dat ze haar groene engagement ten volle beleeft in een moestuin en een handje toesteekt bij haar buren die ook inzien dat de verandering met kleine beetjes in de nabije omgeving moet beginnen. Ze neemt ook deel aan een GASAP (Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne) en animeert samen met anderen een actieve groep inzake duurzaam voedsel. Als bewuste burger neemt ze deel aan initiatieven van de bib en de programmatie van het ‘centre culturel L’Armillaire’. Daar liggen immers haar prioriteiten: laagdrempelige toegang tot de natuur en alle culturen voor alle Jettenaren.
De geesten en harten openen voor een vreedzamere wereld. Het is beter verbonden te zijn met menswaardigheid dan met een smartphone. Liever meer bewegingsruimte voor mensen dan voor kapitalen en genetisch gemodificeerde gewassen. Qua mobiliteit heeft ze een klare kijk. Als kaderlid van de MIVB kan dat moeilijk anders. En u kan op haar rekenen voor alles wat vrouwenrechten aangaat, want ook hier vandaag in Jette is daar nog werk aan de winkel. Kortom, haar ambitie is te mogen bijdragen aan een inclusievere gemeente die zich in de eerst plaats bekommert om de gezondheid en het welzijn van al haar inwoners.

Vandaag gaat ze een stap verder in haar engagement en stelt ze haar positieve energie en vaardigheden ter beschikking, ook voor u dus.

Back To Top